Rok 2020
Zał±czone pliki:

Bilans 2020r.
(Bilans_2020.pdf - 227.8 KB) Data publikacji: 2021-06-02 14:39:00 Redaktor: Marta D±browska
Rachunek zysków i strat 2020r.
(Rachunek_zyskow_i_strat.pdf - 220.165 KB) Data publikacji: 2021-06-02 14:39:27 Redaktor: Marta D±browska
Zestawienie zmian 2020r.
(Zestawienie_zmian_w_funduszu.pdf - 213.095 KB) Data publikacji: 2021-06-02 14:39:47 Redaktor: Marta D±browska

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Proszowicach
ul. Grzymały Siedleckiego 2, 32-100 Proszowice
tel. 12 386-17-75