Instrukcja obsugi Biuletynu

Strona podmiotowa skada si z nastpujcych elementw:

- nagwka (na grze strony) zawierajcego logo biuletynu, na ktrym umieszczony jest link do strony gwnej BIP - www.bip.gov.pl.

- paska informacyjnego znajdujcego si pod nagwkiem - pasek inforacyjny zawiera nazw Podmiotu oraz adres jego strony www.

- wyszukiwarki (w prawym grnym rogu) - umoliwiajcej wyszukanie informacji po sowach kluczowych

- menu przedmiotowego (z lewej strony) zawierajcego spis dziaw stron i podstron - sucego  do wybroru kategorii informacji.

- okna gwnego - gdzie wywietlane sa informacje.

- stopki - na kadej stronie Biuletynu Informacji Publicznej wywietlana jest stopka podajca informacje:

a) Kto jest gwnym redaktorem BIP,
b) Kto jest odpowiedzialny za tre ogldanej strony,
c) Kiedy dokonano ostatniej modyfikacji ogldanej strony (data i czas),
d) Kto redagowa dan stron.

Kluczowym elementem, wykorzystywanym w celu pozyskiwania informacji znajdujcych si w prezentowanym biuletynie, jest menu gwne. Wywietlane jest ono na kadej stronie serwisu, w postaci kolumny z przyciskami, po lewej stronie ekranu. Menu przedmiotowe podzielone na dziay tematyczne w ktrych znajduj sie strony i podstrony informacyjne.  Aby znale informacj naley klikn lewym przyciskiem myszy na nazwe strony. W oknie gwnym ukae sie wwczas trec strony. Jeli strona zawiera bedzie dodatkowo podstrony, ich nazwy poka sie w ramce w prawym grnym rogu okna gwnego, a take na samym dole strony (wraz ze streszczeniem).
Do strony mog zosta zaczone pliki. W takim przypadku pod tekstem, u dou strony widoczny bdzie napis: zaczone pliki, a pod nim wykaz plikw wraz z ich nazwami, opisem i informacjami o publikacji.


   Wyszukiwarka.
Jeli szukamy stron zawierajcych dane sowo lub fraz, naley skorzysta z wyszukiwarki.
Wyszukiwarka przeszukuje zasoby stron informacji publicznej wedug frazy wpisanej w polu formularza wyszukiwarki. Jeli dana fraza zostanie odnaleziona, zostanie wywietlona lista stron zawierajcych fraz, (tytuy stron, ich streszczenie oraz link do penej treci). Aby przej do wyszukanego dokumentu naley klikn myszk na jego nazwie lub linku znajdujcym sie pod spodem.

Odnoniki w serwisie BIP, wywietlane s w kolorze czarnym. Po wskazaniu odnonika kursorem myszy, kursor przyjmuje posta charakterystycznej doni a odnonik zmienia kolor na czerwony.