Informacja - Ubj z koniecznoci zwierzt gospodarskich kopytnych poza rzeni

2022-01-20 14:22:46 Aktualnosci

Ubj z koniecznoci zwierzt gospodarskich kopytnych poza rzeni dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierz, np. winia, owca, koza, krowa czy ko ulegnie wypadkowi, np. zamie koczyn, krgosup luz te ulegnie innemu urazowi, ktry uniemoliwia mu naturalne poruszanie si i tym samym transport do rzeni.

Szczegy w plikach poniej:

Ubj z koniecznoci zwierzt gospodarskich kopytnych poza rzeni (zalacznik_1_20012022.pdf)

 Owiadczenie przedsibiorcy sektora spoywczego, ktry utrzymywa zwierz poddane ubojowi z koniecznoci poza rzeni (zalacznik_2_20012022.pdf)

 Wzr wiadectwa zdrowia zwierzt w przypadku uboju z koniecznoci poza rzeni zgodnie z art. 4 rozporzdzenia delegowanego Komisji (UE) 2019 624 (zalacznik_3_20012022.pdf)

Zobacz rwnie: