Ogoszenie o naborze

2022-01-26 13:17:30 Ogoszenia o naborze

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatw/kandydatek na stanowisko Lekarz Weterynarii do spraw: zdrowia i ochrony zwierzt

Zesp do spraw zdrowia i ochrony zwierzt

Miejsce wykonywania pracy:

Proszowice

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Proszowicach
ul. Grzymay Siedleckiego 2
32-100 Proszowice

Adres urzdu:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Proszowicach
ul. Grzymay Siedleckiego 2
32-100 Proszowice

WARUNKI PRACY


ZAKRES ZADA

WYMAGANIA NIEZBDNE

WYMAGANIA DODATKOWE

DOKUMENTY I OWIADCZENIA NIEZBDNE

DOKUMENTY I OWIADCZENIA DODATKOWE

TERMINY I MIEJSCE SKADANIA DOKUMENTW

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe s przetwarzane zgodnie z przepisami rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osb fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Kady kandydat przystpujcy do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie bdzie moliwy udzia w naborze.

INNE INFORMACJE:

W miesicu poprzedzajcym dat upublicznienia ogoszenia wskanik zatrudnienia osb niepenosprawnych w urzdzie, w rozumieniu przepisw o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Zobacz rwnie: