Ogoszenie - ZAKOCZONO NABR

2018-09-12 12:31:06 Ogoszenia o naborze

Ogoszenie o naborze Inspektor Weterynaryjny do spraw: ds. pasz i utylizacji -ZAKOCZONO NABR.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Proszowicach poszukuje kandydatw/kandydatek na stanowisko

Inspektor weterynaryjny

do spraw: ds. pasz i utylizacji

w zespole ds. pasz i utylizacji

 

WYMIAR ETATU: 1

STANOWISKA: 1

DODATKOWE: ZastpstwoMIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Proszowice

 

ADRES URZDU:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Proszowicach

ul. Grzymay Siedleckiego 2

32-100 Proszowice

 

WARUNKI PRACY:

 

ZAKRES ZADA:

 

WYMAGANIA NIEZBDNE:

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

 

DOKUMENTY I OWIADCZENIA NIEZBDNE:

 

DOKUMENTY I OWIADCZENIA DODATKOWE:

 

TERMINY I MIEJSCE SKADANIA DOKUMENTW:

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zobacz rwnie: