Wytyczne Gwnego Lekarza Weterynarii dla rolnikw

2024-01-05 12:00:59 Aktualnosci

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Proszowicach informuje o wytycznych Gwnego Lekarza Weterynarii dla rolnikw dotyczcych przeprowadzania analizy ryzyka dotyczcej zagroenia wystpieniem obgryzania ogona u wi oraz wytycznych dotyczcych stosowania materiaw wzbogacajcych rodowisko dla wi. wicej»

Ogoszenie w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynnoci urzdowych na 2024 rok na terenie powiatu proszowickiego

2023-12-14 16:52:35 Ogoszenia o naborze

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Proszowicach, po przeprowadzeniu analizy warunkw organizacyjnych oraz zada planowanych do wykonania, informuje, e 22 grudnia 2023 r. rozpocznie postpowanie z urzdu, w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynnoci urzdowych na 2023 r. , zawartych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej ( Dz. U. z 2021 r., poz. 306 ) na terenie powiatu proszowickiego. wicej»

Polska wie to przyszo

2023-04-22 13:49:43 Aktualnosci

Wspieramy Ukrain, ale naszym obowizkiem jest ochrona interesw polskiej wsi wicej»

Ogoszenie w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynnoci urzdowych na 2023 rok na terenie powiatu proszowickiego

2022-12-20 11:27:44 Ogoszenia o naborze

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Proszowicach, po przeprowadzeniu analizy warunkw organizacyjnych oraz zada planowanych do wykonania, informuje, e 27 grudnia 2022 r. rozpocznie postpowanie z urzdu, w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynnoci urzdowych na 2023 r. , zawartych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej ( Dz. U. z 2021 r., poz. 306 ) na terenie powiatu proszowickiego. wicej»

Zapytanie ofertowe

2022-12-19 16:11:34 Aktualnosci

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Proszowicach zaprasza do zoenia oferty na dostaw oraz monta garau blaszanego. wicej»

Zapytanie ofertowe

2022-12-19 16:05:52 Aktualnosci

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Proszowicach zaprasza do zoenia oferty na wykonanie prac remontowo-malarskich w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Proszowicach. wicej»

Ogoszenie o naborze

2022-01-26 13:17:30 Ogoszenia o naborze

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatw/kandydatek na stanowisko Lekarz Weterynarii do spraw: zdrowia i ochrony zwierzt wicej»

Informacja - Ubj z koniecznoci zwierzt gospodarskich kopytnych poza rzeni

2022-01-20 14:22:46 Aktualnosci

Ubj z koniecznoci zwierzt gospodarskich kopytnych poza rzeni dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierz, np. winia, owca, koza, krowa czy ko ulegnie wypadkowi, np. zamie koczyn, krgosup luz te ulegnie innemu urazowi, ktry uniemoliwia mu naturalne poruszanie si i tym samym transport do rzeni. wicej»

Ogoszenie w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynnoci urzdowych na 2022 rok na terenie powiatu proszowickiego

2021-12-15 14:45:56 Ogoszenia o naborze

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Proszowicach, po przeprowadzeniu analizy warunkw organizacyjnych oraz zada planowanych do wykonania, informuje, e 30 grudnia 2021 r. rozpocznie postpowanie z urzdu, w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynnoci urzdowych na 2022 r. , zawartych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej ( Dz. U. z 2021 r., poz. 306 ) na terenie powiatu proszowickiego. wicej»

Ogoszenie w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynnoci urzdowych na 2022 rok na terenie powiatu proszowickiego

2021-11-29 15:48:41 Ogoszenia o naborze

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Proszowicach, po przeprowadzeniu analizy warunkw organizacyjnych oraz zada planowanych do wykonania, informuje, e 14 grudnia 2021 r. rozpocznie postpowanie z urzdu, w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynnoci urzdowych na 2022 r. , zawartych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej ( Dz. U. z 2021 r., poz. 306 ) na terenie powiatu proszowickiego.
wicej»