Zapytanie ofertowe

2022-12-19 16:11:34 Aktualnosci

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Proszowicach zaprasza do zoenia oferty na dostaw oraz monta garau blaszanego. wicej»

Zapytanie ofertowe

2022-12-19 16:05:52 Aktualnosci

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Proszowicach zaprasza do zoenia oferty na wykonanie prac remontowo-malarskich w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Proszowicach. wicej»

Informacja - Ubj z koniecznoci zwierzt gospodarskich kopytnych poza rzeni

2022-01-20 14:22:46 Aktualnosci

Ubj z koniecznoci zwierzt gospodarskich kopytnych poza rzeni dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierz, np. winia, owca, koza, krowa czy ko ulegnie wypadkowi, np. zamie koczyn, krgosup luz te ulegnie innemu urazowi, ktry uniemoliwia mu naturalne poruszanie si i tym samym transport do rzeni. wicej»

Sprawozdanie

2021-03-31 14:42:11 Aktualnosci

Roczne sprawozdanie o udzielonych zamwienia w roku 2020 w pliku poniej. wicej»

Ogoszenie

2021-01-28 10:44:31 Aktualnosci

Ogoszenie w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynnoci urzdowych na 2021 rok na terenie powiatu proszowickiego. wicej»

Ogoszenie

2020-11-25 14:22:40 Aktualnosci

Ogoszenie w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynnoci urzdowych na 2021 rok na terenie powiatu proszowickiego.
wicej»

KOMUNIKAT

2020-10-01 14:43:46 Aktualnosci

Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostpnoci w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Proszowicach
wicej»

Informacja dodatkowa

2019-05-08 15:41:26 Aktualnosci

Informacja dodatkowa sporzdzona na dzie 31/12/2018 r. wicej»

BILANS jednostki budetowej

2019-05-08 15:39:16 Aktualnosci

BILANS jednostki budetowej sporzdzony na dzie 31/12/2018 r. wicej»

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

2019-05-08 15:37:36 Aktualnosci

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budetowej sporzdzony na dzie 31/12/2018 r. wicej»