Ogoszenie w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynnoci urzdowych na 2024 rok na terenie powiatu proszowickiego

2023-12-14 16:52:35 Ogoszenia o naborze

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Proszowicach, po przeprowadzeniu analizy warunkw organizacyjnych oraz zada planowanych do wykonania, informuje, e 22 grudnia 2023 r. rozpocznie postpowanie z urzdu, w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynnoci urzdowych na 2023 r. , zawartych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej ( Dz. U. z 2021 r., poz. 306 ) na terenie powiatu proszowickiego. wicej»

Ogoszenie w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynnoci urzdowych na 2023 rok na terenie powiatu proszowickiego

2022-12-20 11:27:44 Ogoszenia o naborze

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Proszowicach, po przeprowadzeniu analizy warunkw organizacyjnych oraz zada planowanych do wykonania, informuje, e 27 grudnia 2022 r. rozpocznie postpowanie z urzdu, w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynnoci urzdowych na 2023 r. , zawartych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej ( Dz. U. z 2021 r., poz. 306 ) na terenie powiatu proszowickiego. wicej»

Ogoszenie o naborze

2022-01-26 13:17:30 Ogoszenia o naborze

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatw/kandydatek na stanowisko Lekarz Weterynarii do spraw: zdrowia i ochrony zwierzt wicej»

Ogoszenie w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynnoci urzdowych na 2022 rok na terenie powiatu proszowickiego

2021-12-15 14:45:56 Ogoszenia o naborze

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Proszowicach, po przeprowadzeniu analizy warunkw organizacyjnych oraz zada planowanych do wykonania, informuje, e 30 grudnia 2021 r. rozpocznie postpowanie z urzdu, w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynnoci urzdowych na 2022 r. , zawartych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej ( Dz. U. z 2021 r., poz. 306 ) na terenie powiatu proszowickiego. wicej»

Ogoszenie w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynnoci urzdowych na 2022 rok na terenie powiatu proszowickiego

2021-11-29 15:48:41 Ogoszenia o naborze

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Proszowicach, po przeprowadzeniu analizy warunkw organizacyjnych oraz zada planowanych do wykonania, informuje, e 14 grudnia 2021 r. rozpocznie postpowanie z urzdu, w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynnoci urzdowych na 2022 r. , zawartych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej ( Dz. U. z 2021 r., poz. 306 ) na terenie powiatu proszowickiego.
wicej»

WYNIK OGOSZENIA O NABORZE NR41845

2019-03-01 11:23:39 Ogoszenia o naborze

WYNIK OGOSZENIA O NABORZE NR41845 wicej»

Wyniki ogoszenie o naborze NR 42066

2019-03-01 11:19:33 Ogoszenia o naborze

Wyniki ogoszenie o naborze wicej»

Ogoszenie o naborze

2018-11-05 12:53:54 Ogoszenia o naborze

Ogoszenie o naborze wicej»

Ogoszenie o naborze

2018-11-05 12:51:02 Ogoszenia o naborze

Ogoszenie o naborze
Ksigowy wicej»

Ogoszenie - ZAKOCZONO NABR

2018-09-12 12:31:06 Ogoszenia o naborze

Ogoszenie o naborze Inspektor Weterynaryjny do spraw: ds. pasz i utylizacji -ZAKOCZONO NABR. wicej»