Zadania Inspekcji

Wersja do druku

Inspekcja Weterynaryjna zostaa powoana w celu realizacji zada administracji publicznej z zakresu weterynarii. Zadania te okrelone zostay w art. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287 z pn. zm.) i obejmuj ochron zdrowia zwierzt oraz weterynaryjn ochron zdrowia publicznego, a w szczeglnoci:
1. Zwalczanie:
a) chorb zakanych zwierzt, w tym zapobieganie wystpieniu, wykrywanie i likwidowanie ognisk tych chorb,
b) chorb zwierzt, ktre mog by przenoszone na czowieka ze zwierzcia lub przez produkty pochodzenia zwierzcego (zoonoz), lub biologicznych czynnikw chorobotwrczych wywoujcych te choroby;
2. Monitorowanie zakae zwierzt;
3. Badanie zwierzt rzenych i produktw pochodzenia zwierzcego;
4. Przeprowadzanie:
a) weterynaryjnej kontroli granicznej,
b) kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierzt oraz produktw w rozumieniu przepisw o kontroli weterynaryjnej w handlu;
5. Sprawowanie nadzoru nad:
a) bezpieczestwem produktw pochodzenia zwierzcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzeday bezporedniej,
b) wprowadzaniem na rynek zwierzt i ubocznych produktw pochodzenia zwierzcego,
c) wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem rodkw ywienia zwierzt,
d) zdrowiem zwierzt przeznaczonych do rozrodu oraz jakoci zdrowotn materiau biologicznego,
e) obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi, wyrobami medycznymi przeznaczonymi dla zwierzt oraz warunkami ich wytwarzania,
f) wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych,
g) przestrzeganiem przepisw o ochronie zwierzt,
h) przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierzt oraz przemieszczaniem zwierzt,
i) przestrzeganiem wymaga weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujcych zwierzta gospodarskie;
6. Prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostaoci chemicznych, biologicznych, produktw leczniczych i skae promieniotwrczych u zwierzt, w produktach pochodzenia zwierzcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierzt i rodkach ywienia zwierzt;
7. Prowadzenie wymiany informacji w ramach weterynaryjnych systemw wymiany informacji.
Statystyki biecej stronyWywietle: 3272

Wprowadzi(a) do systemu: Marek Ciszewski, data: 2018-04-12 01:15:03
Opublikowa(a): Marek Ciszewski, data publikacji: 2018-04-12 01:15:11
Ostatnia zmiana: Marek Ciszewski, data: 2018-04-12 01:15:11
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje tej strony