KOMUNIKAT

2020-04-03 09:21:34 (COVID-19)

Wszystkich klientw, ktrzy bd potrzebowali zaatwi urzdowe sprawy, prosimy ozachowanie rozwagi i odpowiedzialnoci. Informujemy uprzejmie, e nie obsugujemy wsposb bezporedni interesantw, a sprawy zalecamy zaatwi drog elektroniczn e-mail: proszowice.piw@wetgiw.gov.pl E-PUAP: 8512_PIWProszowice lub telefonicznie 12386 17 75.


Przypominamy o koniecznoci stosowania si do Rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia okrelonych ogranicze, nakazw i zakazw w zwizku z wystpieniem stanu epidemii.

Zobacz rwnie: