Ogoszenie w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynnoci urzdowych na 2022 rok na terenie powiatu proszowickiego

2021-12-15 14:45:56 Ogoszenia o naborze

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Proszowicach, po przeprowadzeniu analizy warunkw organizacyjnych oraz zada planowanych do wykonania, informuje, e 30 grudnia 2021 r. rozpocznie postpowanie z urzdu, w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynnoci urzdowych na 2022 r. , zawartych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej ( Dz. U. z 2021 r., poz. 306 ) na terenie powiatu proszowickiego.

Zaczniki:

1. Zacznik nr 1 - Zgoszenie wstpnej gotowoci do podjcia czynnoci z wyznaczenia (Zalacznik_nr_1.doc)

2. Zacznik nr 2 - Miesiczny wykaz wykonywanych czynnoci osoby wyznaczonej (zalacznik_nr_2.xls)

Zobacz rwnie: